Qua mặt chính quyền, Thủy Tiên từ thiện kiểu “5 không”: Bốc bừa 359 người ngoài danh sách, tiền giảm so với “khoảng” ban đầu

Ngày 17-11, ông Nguyễn Vĩnh Quyền – phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng (Quảng Trị) – đã có báo cáo chi tiết về quá trình hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn cuối năm 2020.

Theo đó, đơn vị này xác định đoàn từ thiện ca sĩ Thủy Tiên đã về địa phương phát tiền theo kiểu “5 không”:

– Không có ký nhận tiền hỗ trợ của người dân;

– Không có tổ chức/đơn vị hỗ trợ, giám sát việc phát tiền của Đoàn;

– Không có thành phần đoàn hỗ trợ, giám sát trực tiếp tại các điểm c ứ u trợ;

– Không kiểm đếm số tiền c ứ u trợ khi bắt đầu và kết thúc;

– Không lập biên bản khi kết thúc phiên c ứ u trợ.

Cũng theo ông Quyền, đoàn của ca sĩ Thủy Tiên về địa phương hỗ trợ 3 đợt. Đợt 1 phát 3 triệu đồng mỗi hộ. Đợt 2 phát 2 triệu đồng mỗi hộ. Đợt 3 phát 1 triệu đồng 1 hộ. Tổng số tiền phát trong 3 đợt là 25,56 tỉ đồng cho 17.808 hộ trong danh sách.

Đặc biệt, huyện này còn tự tìm ra được có 359 người không có trong danh sách nhưng vẫn được đoàn của ca sĩ Thủy Tiên phát tiền hỗ trợ. Trong đó, tại điểm phát thị trấn Diên Sanh có 332 người. Điểm phát tại xã Hải Quy có 27 người.

Ông Quyền cũng xác nhận số tiền mà đoàn ca sĩ này hỗ trợ thêm cho các hộ khó khăn và các hộ không có tên trong danh sách huyện không xác định chính xác được.

Ông Võ Văn Lực – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Hưng (huyện Hải Lăng) cho biết, ca sĩ Thủy Tiên đã trao quà cho người dân ở xã 2 đợt. Đợt 1 có 560 hộ, mỗi hộ nhận 2 triệu; đợt 2 có 1.800 hộ, mỗi hộ nhận 1 triệu đồng. Tổng số tiền trao cho 2 đợt trên là 2 tỉ 920 triệu đồng.

“Lúc đó, cứ đọc tên ai là người đó lên nhận quà. Không cần phải ký tên, nên danh sách lưu ở xã không có chữ ký. Đoàn chỉ trao trực tiếp cho các hộ chứ không cho nhận thay” – ông Võ Văn Lực, cho hay.

Ngoài những hộ có tên trong danh sách được nhận quà, ông Lực nói rằng có nhiều hộ ngoài danh sách cũng được nhận quà. Tuy nhiên, số tiền không đồng nhất, đoàn của nữ ca sĩ Thủy Tiên cho theo “cảm hứng”. Ông Lực còn kể rằng, thời điểm đoàn từ thiện về, ở trung tâm xã nước n g ậ p rất sâu, nhưng nữ ca sĩ vẫn theo ghe đến để trao tận tay từng suất quà.

Tương tự, ông Lê Văn Xứ – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng) xác nhận, đoàn của nữ ca sĩ Thủy Tiên có trao quà cho 843 hộ dân. Có hộ nhận 1 triệu, có hộ 3 triệu, và cũng có trường hợp không nằm trong danh sách được nhận quà. Ở xã này, mỗi hộ được phát 1 phiếu, đọc đến tên ai thì hộ đó cầm phiếu đến, đoàn từ thiện thu phiếu cho vào hộp rồi phát quà, danh sách nhận quà ở xã này cũng không có ký nhận của các hộ dân.

Giữa tháng 9.2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng có báo cáo về việc ca sĩ Thủy Tiên ủng hộ, c ứ u trợ lũ l ụ t năm 2020. Ở báo cáo này không nêu được tổng số tiền đoàn từ thiện đã trao, mà chỉ nêu tổng số hộ được nhận hỗ trợ là “khoảng 17.808 hộ”. Lý do không thống kê được số tiền là vì “số tiền ủng hộ, hỗ trợ trực tiếp của đoàn, chính quyền và Mặt trận từ huyện đến xã không thể kiểm soát được”.

Sau đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng đã tổ chức rà soát lại, mới đây đã có báo cáo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị. Theo đó, đoàn của nữ ca sĩ đã trao tiền hỗ trợ ở huyện Hải Lăng trong 3 đợt.

Tổng số tiền mà đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao cho người dân ở 3 đợt nói trên là 26 tỉ 560 triệu đồng. Trong báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng còn nêu rõ, số tiền mà đoàn hỗ trợ thêm cho các hộ khó khăn và các hộ không có tên trong danh sách không xác định chính xác được.

“Trong báo cáo, ngoài những người được tặng quà có tên trong danh sách, có nhiều người không nằm trong danh sách được nhận quà do xã nắm cũng được đưa vào, nhưng khó chính xác được” – ông Nguyễn Vĩnh Quyền – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Lăng, thông tin.

Còn tại huyện Triệu Phong, tổng số tiền mà đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã trao cho 891 hộ là 2 tỉ 673 triệu đồng. Ông Trần Việt Dũng – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Triệu Phong nói rằng, ngoài 981 hộ trên, đoàn có trao quà cho một số hộ khác, nhưng áng chừng khoảng vài chục triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền đoàn từ thiện của nữ ca sĩ trao cho người dân được 2 huyện Hải Lăng, Triệu Phong xác nhận là 29 tỉ 233 triệu đồng – thấp hơn con số “khoảng 33 tỉ 400 triệu đồng” ở “Biên bản xác nhận hỗ trợ khắc phục h ậ u quả thiên t a i” mà đoàn của nữ ca sĩ đưa ra.